Novinky

AMMK s.r.o. 

Dlhoročný stabilný partner v oblasti :

   - kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na §20, §21, §22 , §23 a §24 v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z.
 - revízie elektrických zariadení podľa STN 33 2000-6:2007 Z. z.
 - projekty  elektrických zariadení
 - meranie a analýzy siete 
 - výroba priemyselných rozvádzačov a kompenzačných rozvádzačov
 - kompletná údržba trafostaníc a rozvodní VVN, VN, NN
 V rámci rozsahu vykonávame energetické odborné poradenstvo.


 

Kurzy a školenia

Kurzy elektrotechnikov s preskúšaním na §20, §21, §22, §23 a §24 v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.

Kurz pre verejnosť
Periodicita organizovania kurzu - otvára sa podľa záujmu
  Cena bez DPH 100€ (Cena platí za §21, §22 a §23) 

Kurz na mieru
Kurz na mieru  je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Kurz na §24 elektrotechnik špecialista - revízny technik alebo projektant elektrických zariadení
Cena dohodovu podľa rozsahu školenia.

BOZP a PO - Odborná spôsobilosť pre pracovníkov v elektrotechnike

Program:
Kurzy sú zamerané na oboznamovanie elektrotechnikov s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a získanie odbornej spôsobilosti na výkon požadovanej práce, s vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti a zápisu o skúške.

Cieľová skupina 
Odborníci v oblasti elektrických zariadení, projektanti, podnikatelia.


Lektor: Marián Královič, Ing.Ladislav Morvay, Ing. Eduard Labár


 

Copyright © 2009 AMMK. Všetky práva vyhradené.  |  webdesign & code PEGOS DESIGN