Výroba

Kompenzačné rozvádzače nástenné rady ER a ERO do 250kvar

Použitie: 
pre malé a stredne veľké odbery ako centrálna kompenzácia.
Pozor! Rozvádzače ER nemajú zabudovaný prívodný odpínač. Káblový prívod k rozvádzaču je obvykle istený poistkovým odpínačom alebo ističom v hlavnom rozvádzači, ktorý zároveň slúži ako hlavný vypínač kompenzácie. 
Rozvádzače ERO majú zabudovaný hlavný poistkový odppínač. 
Rozvádzače sú určené pre montáž na stenu. Kvôli hmotnosti doporučujeme osadiť na podstavec alebo konzoly.

Kompenzačné rozvádzače rady ERO od 200 do 600kvar prípadne do 1000kvar

Použitie: 
pre veľké odbery ako centrálna kompenzácia ( transformačné stanice ).
Tieto rozvádzače sú skriňového vyhotovenia. Použité sú skrine ELSTEP (TVD Slavičín), Sarel, Rittal, Striebel&John (ABB) alebo Prisma. V prípade potreby je možné rozvádzač vstavať do skrine dodanej zákazníkom.
Pripojenie je možné káblom aj pásovým vodičom, spodom, vrchom prípadne zboku. Ku skrini je vždy potrebný montážny panel.
Rozvádzače majú štandardne zabudovaný prívodný odpínač do 287,5kvar a od 300kvar vypínač. Stupne sú istené výkonovými poistkami NH00, umiestnenými v poistkových odpínačoch.
Rozvádzače sú určené pre montáž na podlahu ako voľne stojace.

Chránené kompenzačné rozvádzače blokové rady ERFO do 600kvar, prípadne do 1600kvar

Použitie:
pre veľké odbery s nelineárnymi spotrebičmi ako centrálna kompenzácia. Ich použitie sa doporučuje pri podiele nelineárnych spotrebičoch >15%. Takisto je ich nutné požiť v prípadoch keď podiel 5. a 7. harmonickej v napätí U5 a U7 > 2%. Pred kondenzátory sú predradené tlmivky s veľkou indukčnosťou. Tým sú kondenzátory chránené proti účinkom vyšších harmonických.
Tieto rozvádzače sú skriňového vyhotovenia. Použité sú skrine ELSTEP (TVD Slavičín), Sarel, Rittal, Striebel&John (ABB) alebo Prisma. V prípade potreby je možné rozvádzač vstavať do skrine dodanej zákazníkom. Skrine sú bez montážnych panelov, na uchytenie blokov máme špeciálne konštrukcie a ku skrini potrebujeme len priečniky na hĺbku spolu s celkovou nosnosťou 400kg.
Pripojenie je možné káblom aj pásovým vodičom, spodom, vrchom prípadne zboku.
Rozvádzače majú štandardne zabudovaný prívodný odpínač do 275kvar a od 287,5kvar vypínač. 
Rozvádzače sú určené pre montáž na podlahu ako voľne stojaci.
Väčšie výkony sú vyrábané rozoberateľne po poliach podľa potreby prepravy.
Základné rozmery: výška 2000mm + podstavec 100mm, hĺbka 600mm (možná je aj hĺbka 800mm). Šírka je uvedená v tabuľke pri jednotlivých výkonoch

Rýchle chránené kompenzačné rozvádzače rady ERFO-D

Použitie
pre veľké odbery s nelineárnymi spotrebičmi a rýchlo sa meniacou záťažou ( podiel nelineárnych spotrebičov >15% prípadne podiel 5. a 7. harmonickej v napätí U5 a U7 > 2%). Pre účinné zníženie spätného vplyvu napájaných zariadení na sieť mal by byť kompenzačný rozvádzač umiestnený čo najbližšie k napájanej technológii. Rýchla reakcia na zmenu záťaže je dosiahnutá špeciálnym regulátorom a synchrónnymi tyristorovými spínačmi. Každý stupeň je proti účinkom vyšších harmonických chránený tlmivkou.
Tieto rozvádzače sú skriňového vyhotovenia. Použité sú skrine ELSTEP (TVD Slavičín), Sarel, Rittal, Striebel&John (ABB) alebo Prisma. V prípade potreby je možné rozvádzač vstavať do skrine dodanej zákazníkom. Skrine sú bez montážnych panelov, na uchytenie blokov máme špeciálne konštrukcie a ku skrini potrebujeme len priečniky na hĺbku spolu s celkovou nosnosťou 400kg.
Pripojenie je možné káblom aj pásovým vodičom, spodom, vrchom prípadne zboku.
Rozvádzače majú štandardne zabudovaný prívodný výkonový vypínač.
Rozvádzače sú určené pre montáž na podlahu.
Upozornenie: 

Použitie kompenzačných rozvádzačov typu ERFO-D je kvôli cenovej hladine opodstatnené len v náročných podmienkach kompenzácie veľkých polovodičmi riadených pohonov. Podmienky v napájacej sieti bývajú veľmi špecifické a určenie kompenzačného výkonu býva obtiažne. Preto aplikácii ERFO-D by malo predchádzať meranie - analýza siete s určením obsahu vyšších harmonických v prúde a napätí.

Priemyselné rozvádzače a hlavné rozvádzače v trafostaniciach 
Výroba a montáž priemyselných rozvádzačov 
Výroba a montáž hlavných rozvádzačov pre trafostanice 
Výroba a montáž staveništných rozvádzačov 
Opravy, údržba a rekonštrukcie elektrických rozvádzačov

 

2009-09-13 00:57:01
Copyright © 2009 AMMK. Všetky práva vyhradené.  |  webdesign & code PEGOS DESIGN