kontakt

AMMK s.r.o.
Kolmá 8
85101 Bratislava
e-mail: ammk@ammk.sk

IČO: 35 785 241
DIČ: SK202021347


Martin Královič    konatel                                  
Mobil: +421 905 605 530                                  
e-mail: martin.kralovic@ammk.sk      

Marián Královič    konatel      
Mobil: +421 905 639 444
e-mail: marian.kralovic@ammk.sk          

2009-05-28 09:04:13
Copyright © 2009 AMMK. Všetky práva vyhradené.  |  webdesign & code PEGOS DESIGN