Revízie

Revízie elektrických zariadení (Odborné prehliadky a odborné skúšky) podľa STN 33 2000-6:2007 Z. z.

- vykonávame revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s
  nebezpečenstvom výbuchu, vrátane bleskozvodov

Kontroly elektrických zariadení
(Protipožiarna bezpečnosť elektrických zariadení) podľa Vyhl. č. 605/2007 Z. z.

- vykonávame prehliadky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s
  nebezpečenstvom výbuchu, vrátane bleskozvodov


Analýzy siete

 Meranie a analýzy siete u odberateľa elektrickej energie robíme s nasledovným účelom: 
- zistenie správnej veľkosti a typu kompenzačného zariadenia 
- zisťovanie porúch v sieti elektrickej energie (harmonické, prepätia, podpätia a pod.) 
- určenie celkového harmonického skreslenia v sieti ako aj jednotlivých harmonických zložiek v napätí a v prúde 
- potvrdenie správnej prevádzky kompenzačného rozvádzača a správneho nastavenia regulátora
- analýzy siete počas rýchlych prechodných dejov 

Pri dodávke kompenzačného rozvádzača na kľúč vieme vykonať analýzu siete bezplatne v cene dodávaného kompenzačného rozvádzača.

                                                                                                             

2016-04-12 16:51:22
Copyright © 2009 AMMK. Všetky práva vyhradené.  |  webdesign & code PEGOS DESIGN