Údržba trafostaníc
Údržba trafostaníc VN a NN
Údržba transformátorov  VN/NN 
Repas transformátorov - suchých a olejových
Meracie transformátory prúdu a napätia VN
Výmena VN rozvodní
Výroba silových rozvádzačov
Výmena ističov AR-ARV za retrofity
Dodávka a montáž káblov,  káblových koncoviek a spojok
Diagnostika siete

2010-11-23 21:40:41
Copyright © 2009 AMMK. Všetky práva vyhradené.  |  webdesign & code PEGOS DESIGN